Klubbløp: Eigerøy, 13. juni

bilde av en orienteringspost

Klubbrankingsløp nr. 3 arrangeres 13. juni 2019. Samlingsplass mellom Eigerøy og
Robåten barnehage – merket fra krysset Hovlandsveien/Uførfjellveien.

Kart Eigerøy – målestokk 1:7500 for lang, mellom og kort løype. 1:5000 for kort lett og nybegynnerløype.

Start mellom 17.30 og 18.30

Påmelding i Eventor.

Løyper:
Lang 3.9 km – 11 poster
Mellom 3.2 km – 9 poster
Kort 2.2 km – 8 poster
Kort lett 1.8 km – 11 poster
Nybegynner 1.1 km – 7 poster

Eigerøykartet er ikke oppdatert på en stund og dette preger kartet. Det er mange nye gjerder ute i terrenget og også flere stier, både merka og umerka som ikke står på kartet.

Det foregår i tillegg anleggsarbeider i området i forbindelse med bygging av ny skole og deler av dette er sperret med gjerder som stadig flyttes. Dette er ikke markert på kartet, men tatt hensyn til ved valg av poster.