Arrangement kretsløp – huskeliste


Oversikt over oppgaver:

Løpsleder  

Løpsleder har ansvar for dette, og delegerer etter behov.

 • Sjekk RO-skjema, dette er utgitt av Kretsen og oppdateres årlig. 
 • Informere/innhente tillatelse fra berørte grunneiere om løpet, helst ved skriftlig skjema. Avklare samlingsplass og parkering med grunneier.  
 • Innbydelse/PM sammen med løypelegger. Innbydelse lages i god tid før, PM senest en uke før løpet. 
 • NB! Husk at både innbydelse og PM skal sendes til kretsen for godkjenning. Når disse er godkjent sendes de til Nils-Tore, Kenneth eller Inger for innlegging i Eventor.  
 • Premiering: Sjekk om det skal være premiering (kretsløp og kretsmesterskap), ta med premier og organiser premieutdeling. Kretsen kjøper inn medaljer til KM klasser.   
 • På kretsløp bør det være mulighet for å gå på do. F.eks. innendørs, papp-do eller grave hull med stokk over.  
 • Merking til parkering. Bruk postflagg.  
 • Ta med merkebånd/utstyr for merking til samlingsplass, start, innløp m.m.  
 • Startlister – lister med påmeldte med plass til påføring av etteranmeldte. Avtal med tidtaker.  
 • Sjekk utstyr for tidtaking noen dager før løpet. Kontakt Nils Tore eller Kenneth om utstyret ikke ligger i klubbhytta eller om du trenger info om dette. 
 1. 2 stk MTR for avlesing av brikker.  
 2. Skriver – ekstra ruller med papir. Strekktider leveres ut til hver løper.  
 3. Lad opp batterier. 
 4. Ta med ekstra skjøteledninger om det finnes strøm på samlingsplass.  
 5. Ta med lånebrikker.
 • Førstehjelpsskrin. Sentralt plassert på samlingsplass.  
 • Ta med telt dersom regn. Bruk 2 telt.  
 • Bord og stoler.  
 • EOK – vimpel.  
 • Start- og mål-flagg/målseil. (Vurderes)  
 • Vurder sammen med løypelegger om det er behov for ekstra mannskap til 
 1. Parkering 
 2. Rigging av samlingsplass 
 3. Sekretariat 
 4. Eventuelt salg av mat-drikke 
 5. Innsamling av poster

Løypelegger  

Se også eget dokument om løypelegging.

 • Kontroll av kart. Kartgrunnlag fås tilsendt fra kartkomiteen ved Johnny. Det bør skje minst 4-5 uker før løpet.  Løyper kan enkelt lages i Purple Pen – eller O-Cad for de som har det. 
 • Lage løyper etter oppsatt planSjekk antall løyper etter RO-skjema. 
 • Sjekke postkoder som er i bruk – finnes på nettsiden.   
 • Kontroll og kvalitetssikring av løyper. Kontakt gjerne en erfaren løypelegger for innspill. Samarbeid med kontrollør ved større løp.
 • Husk å sende Ny- og C- løyper til kretsen for godkjenning.  
 • Løyper sendes til Eigersund kommune for utskrift, sentralbordet@eigersund.kommune.no i god tid, 1-2 uker, før løpet.
 • Hent kart hos servicetorget, Eigersund kommune. Ta disse med til løpet.  
 • Kontrollerer ferdige kart før løpsdagen, at de er rette og har god kvalitet.
 • Utsetting av poster, med reflekser på nattløp.  Skriv ut kart med alle poster som hjelp.
 • Kontroll av utsatte poster.   
 • Vurdere behov for sveising av plastposer.
 • Sortere kartene i esker eller poser på start.
 • Husk løse postbeskrivelser. 
 • Sende dokument med postbeskrivelse for alle løyper til tidtaker.
 • Innhenting av poster/postutstyr. Ha flere kart med alle poster.

Tidtaker – resultatservice  

 • Løpet opprettes i e-timing, påmeldte importeres fra Eventor og løypene legges inn.
 • Startlister skrives ut fra E-timing og tas med til oppslag. Startlistene lages med god plass for å kunne påføre tid og etteranmeldte.  
 • Ansvar for at resultatene så snart som mulig etter løpet blir publisert på Eventor.
Tab1
Tab 2