Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Årsmøte i Egersund orienteringsklubb avholdes på Eigerøy skole tirsdag 13. februar 2024 kl 19.00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på mail ca. en uke før årsmøte. Det blir vanlige årsmøtesaker og pizza/brus til mat.

Vel møtt! Les mer

,

Klubbtur 18.-20. august

KLUBBTUR 18.-20.august, KM-helg i Ryfylke Pris: Egenandel: Kr.250,- Makspris pr.familie: Kr.750,- Betalingen inkluderer overnatting, transport, mat og startkontingent til løpene. Overnatting: Overnatting på Gullingen turistsenter.…