,

Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Årsmøte i Egersund orienteringsklubb avholdes på Eigerøy skole tirsdag 14. februar 2023 kl. 19.00. Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på mail ca. en uke før årsmøte. Det blir vanlige årsmøtesaker og pizza/brus til mat.
Vel møtt!

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til leder@egersund-ok.no innen 24. januar 2023

Med vennlig hilsen
Styret

Les mer

Bilde av orienteringsmarkør i landskap ved tjern.

Tour de Orientering, 7. - 8. mai 2022

Ganddal Idrettslag, Orientering inviterer til Tour de Orientering 7. - 8. mai 2022. Les mer på eventor. Meld deg på her.  
Bilde av orienteringsmarkør i landskap ved tjern.
,

Turorientering

Egersund O-klubb turorientering for 2022 har i år satt ut 59 poster inkl 16 poster på grønne turer. Hele turpakken med totalt 9 kart kan kjøpes på nettet for kr 250,-. Vær klar over at hvis hele TurO-pakken kjøpes på nettet, må hver…
Bilde av orienteringsmarkør i landskap ved tjern.
,

Terminliste 2022

Terminlista er nå lagt ut under fanen Trening og løp. Den vil bli oppdatert forløpende.
Bilde av orienteringsmarkør i landskap ved tjern.

Årsmøte

På grunn av smittevernhensyn i forhold til Covid 19 pandemien, har styret besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt over Teams tirsdag 15. februar 2022 kl. 19.00. Informasjon om hvordan du går fram for å delta på årsmøte, link til…