Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Årsmøte i Egersund orienteringsklubb avholdes på Eigerøy skole tirsdag 13. februar 2024 kl 19.00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på mail ca. en uke før årsmøte. Det blir vanlige årsmøtesaker og pizza/brus til mat.

Vel møtt! Les mer