postmarkør henger på et furutre

Vinnere av pizza:

Uke 31 – 32: Runar Nodland

Uke 33 – 34: Anders Furuløkken

Uke 31 – 32: Ole Knutsvik Sæstad

Uke 29 – 30: Jane Helland

Uke 27 – 28: Tea Stokkeland

Uke 25 – 26: Eivind Pedersen

Uke 23 – 24: Anna Nodland

Uke 21 – 22: Harald Klippenberg

Uke 19 – 20: Steinar Horpestad

Uke 17 – 18: Bjarne Modahl

Uke 15 – 16: Merethe Larsen

Takk til våre sponsorer:

Pizzabakeren logo