Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Digitalt årsmøte
På grunn av smittevernhensyn har styret besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt over Teams tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00.

Informasjon om hvordan du går fram for å delta, link og årsmøtepapirer vil bli sendt ut en uke før årsmøtet.

 

Link til innkalling og saksliste finner du her

 

 

, ,

Terminliste vinter 20/21

Terminlisten finner du her, samt under fanen «Trening og løp»

,

Sesongavslutning og løp på Vikeså

Det har vore ein uvanleg sesong i år på grunn av korona. I slutten av sesongen har vi hatt vanlege løp, men før det var det usynleg-O og andre opplegg. Vi i sportsleg komite har difor gjort endringar for sesongavslutning og premiering.

Informasjon fra styret

Kontingentbetaling for år 2020

I likhet med de fleste andre idretter har også aktiviteten i O-sporten og i klubben vært begrenset som en følge av smittevernreglene. Men nå åpnes aktiviteten mer og mer. Allerede har det vært avholdt et klubbkampløp på Hellvik og et på Varatun. Flere kommer.

I løpet av kort tid sendes kontingentregningen ut for året 2020. Vi håper dere alle er med og støtter opp om vår fantastiske sport. Nytt av året er at kontingenten sendes ut gjennom medlemssystemet i NIF. Klubben er pålagt å fakturere gjennom et slikt godkjent medlemsystem.

Så vi oppfordrer alle å betale kontingenten gjennom giroen som kommer vedlagt i mail til hver enkelt medlem eller familie. Annen måte å betale på vil skape mye arbeid for kasserer og klubb.

Hvis det skulle være at noen får feil beløp på giroen, feil mottaker eller annet, er det fint om dere gir beskjed til Jan Hetland ( 90 74 38 77).

,

Velkommen til Egersund Turorientering 2020

På grunn av koronaviruset er alle aktiviteter, bortsett fra turorientering, innstilt inntil videre. En risikovurdering har blitt gjennomført for turorientering og siden dette er en individuell, familievennlig orienteringsform, som ikke fører til nærkontakt med andre, er turorientering vurdert som en akseptabel fritidsaktivitet iht. nåværende retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet. Det henstilles til alle om ikke å berøre postmateriell. Les mer

, ,

UsynligO

UsynligO er et fint alternativ for orienteringstrening i disse tider. Sportslig komité ønsker å legge til rette for o-teknisk trening, samtidig som vi tar hensyn fil myndighetenes anbefalinger. Derfor har vi (Nils Tore Puntervold) laget ei løype på Lagård og tre i Kiellandskogen som vi håper våre medlemmer får gleden av.

Kort om UsynligO:
 • En laster ned en app som heter UsynligO
 • Her ligger det inne mange løyper fra hele verden.
 • Våre løp kommer opp øverst (nærmest) og har navnene:
  • UsynligO EOK #2
  • Kiellandskogen 29.03.20.  (her kan du velge mellom 3 stk)
 • Du må selv laste ned kartet og printe dette ut. Kan også bruke kartet på mobilen.
 • Det ligger ikke ute skjermer, men mobilen vil vibrere når du er på rett plass. (Må noen steder bevege deg litt utenfor «ringen» før mobilen godkjenner rett sted.
 • Du kan få registrert tiden, strekktider o.l (Valgfritt)
 • Kommer opp en oversikt på andre som har gjennomført løypa.
 • Les mer om dette på https://usynligo.no/

Kurs i Purple Pen

Egersund Orienteringsklubb vil ha et kurs i for dem som vil lære seg å bruke Purple Pen. Kurset blir tirsdag 28. januar, kl. 18.00 – 21.00 på Husabø barneskole. Purple Pen er et gratis løypetegningsprogram på norsk, til å tegne og skrive ut løyper til treninger eller løp. Alle deltakere må ha med seg egen PC, og fint hvis dere installerer dette før kurset. Påmelding til Kjetil på e-post eller via Facebook. Les mer