,

Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Årsmøte i Egersund orienteringsklubb avholdes på Eigerøy skole tirsdag 14. februar 2023 kl. 19.00. Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på mail ca. en uke før årsmøte. Det blir vanlige årsmøtesaker og pizza/brus til mat.
Vel møtt!

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til leder@egersund-ok.no innen 24. januar 2023

Med vennlig hilsen
Styret

Les mer