,

Velkommen til Egersund Turorientering 2020

På grunn av koronaviruset er alle aktiviteter, bortsett fra turorientering, innstilt inntil videre. En risikovurdering har blitt gjennomført for turorientering og siden dette er en individuell, familievennlig orienteringsform, som ikke fører til nærkontakt med andre, er turorientering vurdert som en akseptabel fritidsaktivitet iht. nåværende retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet. Det henstilles til alle om ikke å berøre postmateriell. Les mer

, ,

UsynligO

UsynligO er et fint alternativ for orienteringstrening i disse tider. Sportslig komité ønsker å legge til rette for o-teknisk trening, samtidig som vi tar hensyn fil myndighetenes anbefalinger. Derfor har vi (Nils Tore Puntervold) laget ei løype på Lagård og tre i Kiellandskogen som vi håper våre medlemmer får gleden av.

Kort om UsynligO:
 • En laster ned en app som heter UsynligO
 • Her ligger det inne mange løyper fra hele verden.
 • Våre løp kommer opp øverst (nærmest) og har navnene:
  • UsynligO EOK #2
  • Kiellandskogen 29.03.20.  (her kan du velge mellom 3 stk)
 • Du må selv laste ned kartet og printe dette ut. Kan også bruke kartet på mobilen.
 • Det ligger ikke ute skjermer, men mobilen vil vibrere når du er på rett plass. (Må noen steder bevege deg litt utenfor «ringen» før mobilen godkjenner rett sted.
 • Du kan få registrert tiden, strekktider o.l (Valgfritt)
 • Kommer opp en oversikt på andre som har gjennomført løypa.
 • Les mer om dette på https://usynligo.no/