ADGANGSRUTINER

På styremøtet 26.10.2021 ble erfaringene med nye adgangsrutiner iverksatt 04.05.21 diskutert. Konklusjonen ble at en velger å gå bort fra rutinen med bruk av kodet nøkkelbrikke, og igjen benytte låsekode.

Låskoden blir som i dag tildelt EOKs styremedlemmer og leder av de forskjellige EOK komiteene, men andre som har behov for tilgang til O-hytta vil kunne få låskoden ved å kontakte en av disse.

Hvem som er styremedlemmer og leder av de forskjellige komiteene finner en på EOKs hjemmeside under Organisasjonen.

Nye rutiner er gjeldene fra 29.10.2021

EOK styret