ADGANGSRUTINER

EOK styret vedtok på styremøte 04.05.21 å endre dagens adgangsrutiner til EOK klubbhytte.

Adgang med nøkkelkode vil i fremtiden være begrenset til medlemmer i styret, materialforvalter, leder i kartkomite, leder i teknisk komite, leder i kontrollkomite, leder i økonomikomite og alle i sportslig komite. Adgangskoden ble endret 31.05.21.

Alle andre medlemmer i EOK vil også ha adgangsmulighet, men da etter behov. Dette kan være f.eks. løypeleggere, personer som låner klubbhytta til møter osv. Adgangen vil da være mulig med en kodet nøkkelbrikke som kan lånes av materialforvalter. Kortet leveres tilbake til materialforvalter når behovet for tilgang ikke lenger er tilstede. Når nøkkelbrikke skal benyttes trykker en først på dørlåsen slik at nøkkeltastaturet lyser og holder deretter nøkkelkortet mot nøkkelkortsymbolet øverst på låsen. Døren låses ved å trykke på låsen etter at døren er lukket.

Nøkkelbrikken kan lånes ved å kontakte materialforvalter på tlf. 92852736.