Ønsker du å reservere deg mot at bilder av deg, dine barn eller andre familiemedlemmer brukes på Egersund Orienteringsklubb sin nettside eller facebookside?