KONTINGENT FOR 2019:

Familiemedlemskap:   kr 800
Voksne (over 17 år):     kr 500
Barn og unge:               kr 300

Betales til kontonummer: 3270.67.00802
Merk betalingen med navn på medlem.

INNMELDING