STYRET:

Styreleder: Randi L. H. Birkeland
Styremedlem: Kjetil Torgersen
Styremedlem: Olav Helland
Styremedlem: Hilde Hetland
Styremedlem: Bjørn Vidar Gunvaldsen
Varamedlem: Trond Sigurd Fotland

KARTKOMITE:

Leder: Frank Hansen
Medlem: Inger Tone Nygård
Medlem: Trond Sigurd Fotland

TEKNISK KOMITE:

Leder: Nils Tore Puntervold
Medlem: Geir Frøytlog
Medlem: Kenneth Mydland

KONTROLLKOMITE

(skal velges på årsmøtet):

Leder og medlem: Jorunn Hadland
Medlem: Monica Horpestad
Varamedlem: Jan Hetland

REPRESENTANTER TIL
TING OG MØTE

(velges direkte på årsmøtet):

ROK 24.02.2022: Leder
Idrettsrådet: Leder

ØKONOMIKOMITE:

Leder: Geir Anders Hadland
Medlem: Gunnar Petterson
Medlem: Bjørn Tore Aase
Kasserer: Arvid Mydland

SPORTSLIG KOMITE:

Leder/styremedlem: Kjetil Torgersen
Medlem: Gunnar Petterson
Medlem: Sturla Stokkeland
Medlem: Hilde Hetland
Oppmann: Jane M. Helland

MATERIALFORVALTER:

Bjørn Vidar Gunvaldsen

VALGKOMITE:

(velges direkte på årsmøtet)

Leder: Harald Klippenberg
Medlem: Anita G. Kalhovd
Medlem: Edvin Aakre
Varamedlem: Ole Andre Brandsberg

Oppdatert: 17.04.2023