STYRET:

Styreleder: Randi L. H. Birkeland
Styremedlem: Kjetil Torgersen
Styremedlem: Olav Helland
Styremedlem: Trond Sigurd Fotland
Styremedlem: Bjørn Vidar Gunvaldsen
Varamedlem: Berit Brandsberg

KARTKOMITE:

Leder: Trond Sigurd Fotland
Medlem: Sturla Stokkeland
Medlem: Inger Skretting Opstad

TEKNISK KOMITE:

Leder: Geir Frøytlog
Medlem: Nils Tore Puntervold
Medlem: Kenneth Mydland

KONTROLLKOMITE

(skal velges på årsmøtet):

Leder og medlem: Jorunn Hadland
Medlem: Monica Horpestad
Varamedlem: Jan Hetland

REPRESENTANTER TIL
TING OG MØTE

(velges direkte på årsmøtet):

ROK 22.02.2024: Leder + 1
Idrettsrådet: Leder + 1

ØKONOMIKOMITE:

Leder: Harald Klippenberg
Medlem: Gunnar Petterson
Medlem:
Kasserer: Arvid Mydland

SPORTSLIG KOMITE:

Leder/styremedlem: Kjetil Torgersen
Medlem: Ole Andre Brandsberg
Medlem: Sturla Stokkeland
Medlem: Hilde Hetland
Oppmann: Jane M. Helland

MATERIALFORVALTER:

Bjørn Vidar Gunvaldsen

VALGKOMITE:

(velges direkte på årsmøtet)

Leder: Harald Klippenberg
Medlem: Berit Brandsberg
Medlem: Edvin Aakre
Varamedlem: Ole Andre Brandsberg

Oppdatert: 21.04.2023