Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Digitalt årsmøte
På grunn av smittevernhensyn har styret besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt over Teams tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00.

Informasjon om hvordan du går fram for å delta, link og årsmøtepapirer vil bli sendt ut en uke før årsmøtet.

 

Link til innkalling og saksliste finner du her