Innkalling til årsmøte i Egersund Orienteringsklubb

Årsmøte i Egersund orienteringsklubb avholdes på Eigerøy skole tirsdag 13. februar 2024 kl 19.00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt ut på mail ca. en uke før årsmøte. Det blir vanlige årsmøtesaker og pizza/brus til mat.

Vel møtt!

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
  6. Behandle forslag og saker. 
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett 
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
  10. Foreta valg

 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til leder@egersund-ok.no innen 30. januar 2024

 

Med vennlig hilsen

 

Styret