Kontingentbetaling for år 2020

I likhet med de fleste andre idretter har også aktiviteten i O-sporten og i klubben vært begrenset som en følge av smittevernreglene. Men nå åpnes aktiviteten mer og mer. Allerede har det vært avholdt et klubbkampløp på Hellvik og et på Varatun. Flere kommer.

I løpet av kort tid sendes kontingentregningen ut for året 2020. Vi håper dere alle er med og støtter opp om vår fantastiske sport. Nytt av året er at kontingenten sendes ut gjennom medlemssystemet i NIF. Klubben er pålagt å fakturere gjennom et slikt godkjent medlemsystem.

Så vi oppfordrer alle å betale kontingenten gjennom giroen som kommer vedlagt i mail til hver enkelt medlem eller familie. Annen måte å betale på vil skape mye arbeid for kasserer og klubb.

Hvis det skulle være at noen får feil beløp på giroen, feil mottaker eller annet, er det fint om dere gir beskjed til Jan Hetland ( 90 74 38 77).